x

Turnuslegens ABC

Turnuslegens ABC er en metodebok for turnusleger i akuttmottak og på legevakt. Den tar for seg en rekke vanlige tilstander, med de viktigste punktene man bør få frem under anamnesen, undersøkelsen og hvilke tiltak som kan iverksettes. Appen er organisert etter faggruppene: medisin, kirurgi, gynekologi, ortopedi og psykiatri. I tillegg finner man rikelig med ressurser og verktøy som medisinke kalkulatorer, algoritmer, referanseverdier, gipsteknikk, antibiotika, journaleksempler og ICD10 koder for alle tilstandene som omtales. Man kan også søke etter emner direkte i hovedmenyen. Det finnes en gratis versjon av appen dersom du ønsker å teste den først! Den heter TurnusABC prøve, og kan lastes ned fra iTunes AppStore.

x

Skadehåndboka

Skadehåndboka er en metodebok i skadebehandling rettet mot turnusleger og assistentleger i mottak og på kirurgisk poliklinikk. Den tar for seg over 80 ulike tema innen bruddbehandling, ligamentskader og andre ortopediske problemstillinger. Artiklene er supplert med røntgenbilder og skjematiske tegninger. Det er også en egen kategori om gipsteknikk og sårbehandling.

x

101 Kasus

101 Kasus er en app laget for medisinstudenter som ønsker å repetere sentrale diagnoser før eksamen (muntlig, OSCE og skriftlig) eller i forberedelse til turnustjeneste. Den inneholder kasus organisert i kategoriene indremedisin, kirurgi, ortopedi, gynekologi, allmennmedisin og pediatri. Hvert kasus er organisert med en sykehistorie, kliniske funn og spørsmål. Man kan deretter klikke på en fasit hvor hvert spørsmål er besvart, og man får evnt. tilleggspørsmål. Kasusene er supplert med blodprøvesvar, røntgenbilder, EKG, foto og andre ressurser dersom dette er relevant for sykdommen. Man kan velge kasus etter kategori - man får da ikke vite diagnosen. Man kan også velge et tilfeldig kasus, eller man kan slå opp alle kasus i diagnoselisten

x

Legeboken

Legeboken er en håndbok i hverdagsmedisin. Den tar for seg vanlige tilstander og sykdommer, forklart på en enkel måte. Har du noen gang lurt på hvordan du fjerner sting, eller hva som er den beste behandlingen for brennmanetskader? Legeboken gir deg svar på dette, og over 170 andre daglig-medisinske spørsmål

x

Flåttbitt

Flått er et vanlig insekt i Sør-Norge. Mange flåtter er bærere av en bakterie som kan forårsake sykdommen Borreliose. Denne kan forårsake livsvarige skader dersom den ikke blir behandlet i tide. Bruk denne appen for å registrere flåttbitt på kroppen., og få en påminnelse om å sjekke bittstedet for utslett etter 3 uker!

x

Blodprøver

Blodprøver er en app som inneholder beskrivelse og referanseverdier for de fleste laboratorieanalyser (blod, urin, spinalvæske) som brukes i Norge. Den inneholder kurver og grafer for å illustrere viktige tema, samt forklaring av statistiske begreper. Alle prøvene er merket med hvilken fargekode og tilsetninger som skal være i prøveglasset.

x

Takster

Har du noen gang lurt på hvilke takster du har lov til å repetere dersom du fjerner to føflekker? Eller hvilke takster som er vanlig å bruke på hjemmebesøk ved legevakt? Takster gir deg fullstendig oversikt over hvilke takster som er relevante for ulike typer konsultasjoner. Den forteller deg hvilke takster som er vanlig å benytte samt hvilke som noen ganger kan være aktuelle og hvilke som ikke er tillatt for en gitt type konsultasjon! Bruk Takster for å få riktigst mulig taksering i HELFO-oppgjøret og unngå ugyldige kombinasjoner! En nyttig hjelpemiddel for både ferske og erfarne allmennleger i Norge!

© Holmen Innovative Solutions